Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2018

evildoro
7871 6f2e 500

June 09 2018

evildoro
2225 491b 500
Reposted fromjazziee jazziee viaiblameyou iblameyou
evildoro
evildoro
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaejze ejze

June 07 2018

evildoro

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland

June 06 2018

evildoro

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
evildoro
0319 b06b 500
Reposted fromFlau Flau viaMyszkinowa Myszkinowa

June 05 2018

evildoro
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaejze ejze

May 28 2018

evildoro
0572 bc14 500
Reposted fromyikes yikes viadancingwithaghost dancingwithaghost

May 26 2018

evildoro
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
evildoro
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— "Grey's Anatomy"
evildoro
Wiem jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek.
Reposted fromLuna- Luna- viadancingwithaghost dancingwithaghost

May 21 2018

evildoro
2183 d01f 500

May 16 2018

evildoro
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
evildoro
Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz.
— św. Augustyn z Hippony
evildoro
0418 3860
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
evildoro
6747 e3d4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl