Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

evildoro
6994 9787
Reposted fromfuckblack fuckblack viatheatreofdream theatreofdream

July 19 2017

evildoro

July 15 2017

3159 5f7e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
evildoro
evildoro
8380 f770 500
Reposted frombiri biri viasaku saku

July 04 2017

evildoro
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viahope hope
evildoro
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viahope hope
evildoro
1350 614f
Reposted fromnataliablus nataliablus viahope hope
evildoro
0563 f627
Reposted fromgdybam gdybam viahope hope
evildoro

Kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej zadano ci pytanie, jak widzisz siebie za 5 lat...

kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej slysze pytanie gdzies wyobrazam siebie za 5 lat
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viahope hope
evildoro
5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viahope hope
evildoro
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahope hope

June 25 2017

evildoro
5822 6325 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

June 20 2017

evildoro
Ludziom, których kocham lecą łzy długo... przeze mnie
Przykre, lecz zwykle jest zbyt późno już... trudno
— K-PAX, PRO8L3M
Reposted fromaskman askman

June 14 2017

evildoro
0743 0ba3 500
Reposted fromrudosci rudosci viageralt geralt

June 13 2017

evildoro
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaskman askman
evildoro
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viageralt geralt
1706 2c80
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

June 06 2017

evildoro

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl