Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

evildoro
0743 0ba3 500
Reposted fromrudosci rudosci viageralt geralt

June 13 2017

evildoro
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaskman askman
evildoro
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viageralt geralt
1706 2c80
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

June 06 2017

evildoro

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
evildoro
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viamajkey majkey
evildoro
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamajkey majkey
evildoro
evildoro
7790 750c
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viamajkey majkey

May 28 2017

evildoro
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viahope hope
evildoro
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viahope hope
evildoro
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Reposted fromlittlefool littlefool viahope hope
evildoro
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viahope hope

May 23 2017

evildoro
1649 39c1 500
Beksiński Zdzisław
Reposted fromAnnju Annju viaalcohoolic alcohoolic
evildoro
5423 b02a 500
Reposted fromkyte kyte viahope hope
evildoro
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
evildoro
5193 2d8e 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viaDIY DIY

May 19 2017

evildoro
9889 86f0 500
T. Mafi, Dotyk Julii
Reposted fromMerlinka Merlinka viaejze ejze
evildoro
Reposted fromvolldost volldost viageralt geralt
God’s grace is based on His nature, not your behavior.
— Jefferson Bethke (via chloeturnermusic)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viageralt geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl