Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2020

evildoro
3864 14cf
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazapachsiana zapachsiana

May 22 2020

evildoro
4375 7203 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreenka2000 greenka2000
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana

May 05 2020

evildoro
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
evildoro
7834 c618 500
Reposted fromGIFer GIFer viadancingwithaghost dancingwithaghost

May 01 2020

evildoro
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viazapachsiana zapachsiana
evildoro
9792 32b1 500
Roma Ligocka
"Jeden dobry dzień"
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viazapachsiana zapachsiana

March 04 2020

evildoro
evildoro
evildoro
evildoro
evildoro
1003 a5a5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreenka2000 greenka2000
evildoro
3384 c9ab 500
Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viaseaweed seaweed
6254 3803
Reposted fromkostuchna kostuchna viaseaweed seaweed

March 02 2020

evildoro
2790 1d5b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreenka2000 greenka2000

February 07 2020

evildoro
5555 3a67
evildoro
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
evildoro
9258 bbfd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

January 24 2020

evildoro
3133 965c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
evildoro

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...