Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

evildoro
evildoro
0025 8585 500
Reposted fromverronique verronique viageralt geralt
Sponsored post
feedback2020-admin

May 25 2019

evildoro
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viadancingwithaghost dancingwithaghost

May 22 2019

evildoro

May 13 2019

evildoro

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
evildoro

May 05 2019

evildoro
3787 35bf
evildoro
7290 2d66 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple

April 28 2019

evildoro
2978 d751
Reposted fromakallabeth akallabeth viatransfuzja- transfuzja-
6254 a3a5
Reposted fromjazminrose jazminrose viajamaicanbeat jamaicanbeat
evildoro
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve viajamaicanbeat jamaicanbeat
evildoro
1938 8e33 500
Reposted frompiehus piehus viapolciak polciak
evildoro
evildoro
2007 0247 500
Reposted fromnebthat nebthat viajamaicanbeat jamaicanbeat
evildoro
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce.
Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne
Reposted fromostatnia-melodia ostatnia-melodia via48hrs 48hrs
evildoro
To trochę absurdalne, ale czasami odchodzę z czyjegoś życia, żeby go nie ranić. Szczególnie kiedy moje cierpienia zaczyna wypływać z serca, w szalonym tempie przepływa przez krwiobieg i wylewa się z rozgrzanych warg. Odchodzę bo wiem, że mogę zadać więcej bólu sobą niż swoją nieobecnością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat
evildoro
5922 63c7 500
Reposted fromoll oll viahardbitch hardbitch
evildoro
5924 40ec
Reposted fromkrzysk krzysk vialenifca lenifca
evildoro
1985 89f2
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamyego myego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...